Minecraft Blogs / Art

Collection of unicode faces.

  • 19,006 views, 2 today
  • 31
  • 17
  • 58
X3Kross avatar X3Kross
Level 43 : Master Archer
35
â (â ¯Â°â ¡Â°ï¼ â ¯ï¸µ É¥Ê Ä±q É

â â â

๠̯͡๠﴿

ಠ~ಠ

ಠoಠ

ರ_ರ

â â â

â ´â â ´

ಠ_ರà³

(ï¾ ã ®ï¾ )

ಠç ಠ

{â â ¡ â }

(͡๠̯͡๠)

(ಠ_ౠ)

ಥ_ಥ

๠̯͡à¹

ಠ_à¹

ಠ⠡ಠ

ಥ⠡ಥ

â (â ¢â â ¢)â

(⠢⠿⠢)

ಠ⠭⠮ಠ

â ¼.â ¼

⠥⠭⠮⠥

â º_â

ó⠿ó

¢⠿¢

ô㠮ô

â _â

â â ¿â

_̴ı̴̴̡̡̡ Ì¡Í lÌ¡Ì¡Ì¡ Ì¡Í lÌ¡*Ì¡Ì¡ ̴̡ı̴̴̡ Ì¡Ì¡Í¡|̲̲̲͡͡͡ ̲⠫̲͡ Ì²Í¡Ì²Í¡Ì²Ï Ì²Í¡Ì²Í¡ ̲̲͡⠫̲̲͡͡ ̲|Ì¡Ì¡Ì¡ Ì¡ ̴̡ı̴̡̡ Ì¡Í lÌ¡Ì¡Ì¡

ïº nÚ nã  

â (ಠ_ಠ)=â

(ï¿£Ï ï¿£ï»¿)

(ï¾ Ï ï¾ )<

â ( ಠ_ಠ)â

ಠ_ಠ

{ಠಠ}

â â â

â ´â â ´

ಠ_ರà³

(/) (°,,°) (/) WOOBwoobwoobwoob!

﴾͡๠̯͡๠﴿ O'RLY?

๠[-ิิ_⠢ิ]à¹

ಥ_ಥ

٩๠̯͡๠۶

٩(͡๠̯͡๠)۶

Ù©â ̯â Û¶

๠̯͡๠﴿

ਠ_à¨

ଠ_à¬

๠_à¹

ॠ_à¥

â _â

(///_ಥ)

๠̯͡à¹

â ̯â

טּ_טּ

{´â â ¡ â ï½ }

â ª_â ª

â ®_â ®

â _â

ಠâ ಠ

â _â

(â ï¾ â ï¾ )â

â â â

ತಠತ

â _â

מּ_מּ

לּ_לּ

ï­ _ï­

טּ_טּ

בּ_בּ

ï­ _ï­

Û _Û

๠_à¹

à° _à° 

ಸ_ಸ

â _â

â _â

í «_í «

(`ï½¥Ï ï½¥Â´)

ï¤ _ï¤

à» _à»

à® _à®

Ô¾_Ô¾

(â ︵â )

ã  _ã  

â â â

â ¹_â ¹

ã D

(°â °)

(⠢ ε ⠢)

(â Â´Ï ï½ â )

(。â â ¿â 。)

ಠ , ಥ

ಸ , à»

â ︵â

â â

â â â

â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â

â â â IMMA FIRIN MAH LAZER!

â â

â â

ôâ IMMA CHARGIN MAH LAZER!

I â ¥ you

â â â ã ½(ã ½(ï¾ ã ½(ï¾ â ã ½(ï¾ â ï¾ ã ½(ï¾ â ï¾ )ï¾ ï¾ â ï¾ )ï¾ â ï¾ )ï¾ ï¾ )ï¾ )ï¾ â â â

/â ²/⠭ºoê oº⠮/â ±
._ o o
_`-)|_
,""
," ## | ಠ ಠ.
," ## ,-__ `.
," / `--._;)

," ## / ," ## /
(" '' /").___..--' ' "`-._
`ಠ_ ಠ ) `-. ( ).`-.__.`)
(_Y_.)' ._ ) `._ `. ``-..-'
_..`--'_. .-_/ /--'_.' .'
(i l).-' ' ((i). ' ((!.-'

̴ı̴̴̡̡̡ Ì¡Í lÌ¡Ì¡Ì¡ Ì¡Í lÌ¡*Ì¡Ì¡ ̴̡ı̴̴̡ Ì¡Ì¡Í¡|̲̲̲͡͡͡ ̲⠫̲͡ Ì²Í¡Ì²Í¡Ì²Ï Ì²Í¡Ì²Í¡ ̲̲͡⠫̲̲͡͡ ̲|Ì¡Ì¡Ì¡ Ì¡ ̴̡ı̴̡̡ Ì¡Í lÌ¡Ì¡Ì¡Ì¡.

(。â â ¿â 。)

__

___| |___

| |
| _ | |
/ L ___ / ___ ___
| LOL| O
L /_______ /
| / ______ /
// ___//_______/
Tags

1 Update Logs

Update #1 : by X3Kross 02/23/2012 9:15:57 amFeb 23rd, 2012

wow 1400 views? Am I having return visitors?

Create an account or sign in to comment.

1
02/10/2014 9:35 am
Level 26 : Expert Skinner
Azazaa
Azazaa avatar
Some of these show up as question marks
1
11/24/2013 10:17 pm
Level 42 : Master Blockhead
Javi_San_Power
Javi_San_Power avatar
Hello long lost blog o.o
1
05/11/2013 10:42 pm
Level 43 : Master Taco
X88X
X88X avatar
You forgot ( Í¡° Í Ê Í¡°)
1
05/05/2013 12:14 pm
Level 12 : Journeyman Blacksmith
Biornross
Biornross avatar
ಠo ಠHMMMM VERY WELL DONE!
1
04/27/2013 5:40 pm
Level 20 : Expert Ninja
blockhead375
blockhead375 avatar
o _o DERP
1
04/27/2013 5:39 pm
Level 20 : Expert Ninja
blockhead375
blockhead375 avatar
o ¥_o ¥ and Ï _Ï
1
11/17/2012 2:41 pm
Level 26 : Expert Spleefer
CrafterGuy5
CrafterGuy5 avatar
I say! ಠ_ರà³
1
02/22/2012 11:18 am
Level 1 : New Miner
86com
86com avatar
unicodeemoticons.com/ - these and other unicode faces on one screen.
1
01/13/2012 11:06 am
Level 41 : Master Herobrine
yoavsnake
yoavsnake avatar
מּ_מּ לּ_לּ ï­ _ï­ ï¬¸_טּ בּ_בּ ï­ _ï­ It's Hebrew!
1
01/17/2012 11:15 am
Level 43 : Master Archer
X3Kross
X3Kross avatar
Really? O.o
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2023
www.planetminecraft.com

Welcome