Minecraft Data Packs / Weapons and Armor

Lightning Weapon v1.1 - Vũ khí Sấm Sét

  • check_circle Functions
  • check_circle Recipes
  • 2,557 views, 11 today
  • 601 downloads, 1 today
  • 6
  • 7
  • 2
JBerry367 avatar JBerry367
Level 32 : Artisan Strawberry
12
Lightning Weapon Datapack (Bản Tiếng Việt bên dưới)

A simple yet powerful datapack

This pack contains a Lightning Sword and a Lightning Bow both of which you can get through /reload messagesThe Lightning Sword send a short line of lightning toward the direction you hit something with, additionally it grants Fire ResistanceThe Lightning Bow shot out a lightning arrow that cast lightning where ever it travel!Feel "electrified" yet? Well, there is nothing left here lol

Feel free to leave suggestion, bug, etc.Have fun lightning!--------------------------------------------------------

Datapack Vũ khí Sấm Sét

Một datapack nhỏ nhưng có võ nhé


Datapack này có Kiếm Sấm SétCung Sấm Sét, các bạn có thể lấy được qua câu lệnh /reload


Kiếm Sấm Sét tạo một đường sấm sét về phía trước khi bạn sử dụng nó, ngoài ra nó còn cho hiệu ứng Kháng Lửa

Cung Sấm Sét bắn ra một mũi tên tạo sấm sét trên đường bay!


Cảm thấy "tê tê" chưa? Vậy thì hãy ghé qua những video này để xem mình đi sâu hơn về các vũ khí này nhé:

Kiếm Sấm Sét: youtu.be/YjMavpf2shU

Cung Sấm Sét: https://youtu.be/wNzbYedFkUs


Hãy thoải mái để lại ý kiến của mình ở dưới, hoặc gửi trực tiếp cho mình qua server Discord: https://discord.gg/GHaZASpX4j


Chơi sét vui vẻ nhé!--------------------------------------------------------
Update v1.1: Bugfix: Scoreboard faults that make the Lightning Sword unusable

Cập nhật v1.1: Sửa lỗi scoreboard khiến kiếm Sấm Sét không sử dụng được
CompatibilityMinecraft 1.13
toMinecraft 1.19
Tags

1 Update Logs

Update v1,1 : by JBerry367 10/01/2022 7:16:44 amOct 1st

Bugfix: Lightning Sword cannot be used

Create an account or sign in to comment.

1
10/12/2022 11:46 pm
Level 19 : Journeyman Explorer
Eugene2000
Eugene2000 avatar
Cool!
How do I get these? Will they be contained in the spawned chests?
1
10/20/2022 1:43 am
Level 32 : Artisan Strawberry
JBerry367
JBerry367 avatar
you run /reload and press the corresponding text in the chat
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2022
www.planetminecraft.com

Welcome