avatar
๐“Œ๐’พ๐“ˆ๐’ฝ๐’พ๐“ƒ๐‘” ๐“‚๐‘œ๐“ƒ๐’ถ ๐“Œ๐‘œ๐“Š๐“๐’น ๐’ธ๐‘œ๐“‚๐‘’ ๐’ฝ๐‘œ๐“‚๐‘’
 • ๐•ถ๐–—๐–Š๐–Ž๐–‰๐–Š๐–•๐–—๐–Ž๐–“๐–Ÿ

  ๐“ช ๐“ต ๐“ซ ๐“ฎ
  ๐“ต๐“ฎ๐“ฟ | ๐“ช๐“ต๐“ซ๐“ฎ | ๐”๐“ฒ

  ใ€โœฆใ€‘๏ปฟ


  ๐“ฑ๐“ฎ/๐“ฑ๐“ฒ๐“ถ | ๐“ญ๐“ฎ๐“ถ๐“ฒ๐“ซ๐“ธ๐”‚
  ๐“ธ๐“ฌ๐“ฝ. 12 | ๐“ต๐“ฒ๐“ซ๐“ป๐“ช | ๐“ธ๐“น๐“ช๐“ต/๐“ฝ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ถ๐“ช๐“ต๐“ฒ๐“ท๐“ฎ

  ใ€โœฆใ€‘

  ๐“ฐ๐“ฎ๐“ท๐“ผ๐“ฑ๐“ฒ๐“ท ๐“น๐“ต๐“ช๐”‚๐“ฎ๐“ป | ๐’ถ๐“‡๐Ÿง2 | ๐’ถ๐“๐’ท๐‘’๐’น๐‘œ/๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐“Ž๐“Š ๐“‚๐’ถ๐’พ๐“ƒ
  ๐“ฒ๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ฟ๐“ฎ๐“ป๐“ฝ | ๐“ท๐“ฎ๐“ฎ๐“ญ๐“ผ ๐“ฝ๐“ธ ๐“ฐ๐“ธ ๐“ธ๐“พ๐“ฝ๐“ผ๐“ฒ๐“ญ๐“ฎ ๐”€๐“ช๐”‚ ๐“ถ๐“ธ๐“ป๐“ฎ
  ๐“ท๐“ฎ๐“ฎ๐“ญ๐“ผ ๐“ถ๐“ธ๐“ป๐“ฎ ๐“ผ๐“ต๐“ฎ๐“ฎ๐“น

  ๐“ซ๐“พ๐“ฏ๐“ฏ ๐“ช๐“ต๐“ซ๐“ฎ๐“ญ๐“ธ'๐“ผ ๐“ฑ๐“ช๐“ฒ๐“ป ๐“น๐“ต๐“ฎ๐“ช๐“ผ๐“ฎ ๐“ถ๐“ฒ๐“ฑ๐“ธ๐”‚๐“ธ

  ใ€โœฆใ€‘

  ๐“น๐“ป๐“ธ๐“ฏ๐“ฒ๐“ต๐“ฎ ๐“ฌ๐“ธ๐“ท๐“ฝ๐“ช๐“ฒ๐“ท๐“ผ ๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฒ๐“ฌ๐“ฒ๐“ช๐“ต ๐“ช๐“ป๐“ฝ + ๐“ผ๐“ฝ๐“ฒ๐“ฌ๐“ด๐“ฎ๐“ป๐“ผ ๐“ฏ๐“ป๐“ธ๐“ถ ๐“ฐ๐“ฎ๐“ท๐“ผ๐“ฑ๐“ฒ๐“ท ๐“ฒ๐“ถ๐“น๐“ช๐“ฌ๐“ฝ


 • ๐•พ๐–š๐–‡๐–๐–Š๐–ˆ๐–™ ๐•บ๐–“๐–Š

  ๏ปฟ๐“ฎ๐”๐“ฝ๐“ป๐“ฎ๐“ถ๐“ฎ๐“ต๐”‚ ๐“ฒ๐“ท๐“ช๐“ฌ๐“ฝ๐“ฒ๐“ฟ๐“ฎ

  ใ€โœฆใ€‘

  "๐“๐“ต๐“ฝ๐“ฑ๐“ธ๐“พ๐“ฐ๐“ฑ ๐“ฒ๐“ฝ'๐“ผ ๐“ท๐“ธ๐“ฝ ๐“ฐ๐“ธ๐“ต๐“ญ, ๐“ฒ๐“ฝ ๐“ฌ๐“ฎ๐“ป๐“ฝ๐“ช๐“ฒ๐“ท๐“ต๐”‚ ๐“ฐ๐“ต๐“ฒ๐“ฝ๐“ฝ๐“ฎ๐“ป๐“ผ."  ๏ปฟ๐“ป๐“บ๐“ผ : ๐“ฌ๐“ต๐“ธ๐“ผ๐“ฎ๐“ญ
  ๐“ฌ๐“ธ๐“ท๐“ฝ๐“ฎ๐“ผ๐“ฝ๐“ผ : ๐“ฌ๐“ต๐“ธ๐“ผ๐“ฎ๐“ญ
  ๐“ฝ๐“ป๐“ช๐“ญ๐“ฎ๐“ผ ๐“ช๐“ท๐“ญ ๐“ฌ๐“ธ๐“ต๐“ต๐“ช๐“ซ๐“ผ : ๐“ฌ๐“ต๐“ธ๐“ผ๐“ฎ๐“ญ • Guest Book

  Login or register to post to their guest book.
 • Content Gallery

 • Wall Posts

  • avatar
   a l b e
   January 8, 2022, 10:25 am to Public
   ahaha- reworking my profile

   idk if ill post skins again i havent touched the editor since last year

   (ok but seriously i havent touched it for like 6 months)
  • avatar
   a l b e
   October 9, 2021, 12:34 pm to Public
   forgot all about the fact ive been on pmc for 5 years now oops
   jameson gray said 2021-10-09 12:40:12
   avatar
   cooooll
  • avatar
   a l b e
   September 14, 2021, 2:43 pm to Public
   that moment when you realise you won't be able to play minecraft anymore in a few months because of the migration process


   for context my account is on my dad's email and my parents won't let me know the password (FOR MY OWN JAVA ACCOUNT)
   my dad probably won't migrate my account for me either and i'm too scared to ask him to migrate it or for my mum to log me into my account on minecraft.net

   i'll just have to wait until the day i can get myself a new account
   ...and a better username
  • avatar
   a l b e
   August 22, 2021, 4:12 pm to Public
   Just finished the main 9 parts of my Haikyu!! Setters Skin Series.
   I feel so accomplished. This is the first time I've completed a full skin series.

   (shirabu looks so out of place in the official banner for it lol)

  • avatar
   a l b e
   August 22, 2021, 3:10 pm to Public
   to everyone who plays just dance whats your highest score (approx. or exact idm) and on what song im curious

   mine's 13,196 on mamma mia (the ABBA one :) )
  • View more posts
 • Featured Skin

 • Collections

  1 - 3 of 3

  1 - 3 of 3

 • Trophy Case

Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2022
www.planetminecraft.com

Welcome