Minecraft Mods

Lucky Block NoobTeam

  • 1,094 views, 6 today
  • 325 downloads, 2 today
  • 2
  • 2
Boy_Vn avatar Boy_Vn
Level 16 : Journeyman Miner
0
Cảm ơn bạn đã tải xuống__cách cài đặt Đầu tiên: tải tất cả các mod sau: + Mod Potion Core cho 1.8.9 + mod Loot++ cho 1.8.9 + mod Lucky Block cho 1.8.9. Vào game thì không thấy file addons_file, thoát game tìm addons->Lucky_block bỏ lucky block của mình vào file lucky_block đó nhé!
Progress100% complete
Game VersionMinecraft 1.8.9
Tags

Create an account or sign in to comment.

Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2023
www.planetminecraft.com

Welcome