Minecraft Maps / Land Structure

[Flans Mod] Island of war (ww2 map)

  • 4,117 views, 0 today
  • 447 downloads, 0 today
  • 4
  • 1
  • 1
bartexerBX's Avatar bartexerBX
Level 17 : Journeyman Architect
6
PL
Mapa autorstwa bartexerBX, ZoZo i GondzioPL
Mapa przeznaczona do gry wraz z flan's mod i custom npc mod.

Wymagane modyfikacje:
-Custom NPC
-Flans mod:
-Flans mod
-Modern Weapons Pack
-Simple Parts Pack
-World War II Pack
-Ye Olde Pack

O mapie:
Wyspa Japońska na której spokojne życie prowadzą mieszkańcy wiosek. Pewnego dnia Ameryka zaatakowała wyspę, która mimo nalotów i ostrzałów artyleryjskich dzielnie się broniła. W tej misji Amerykanie mają za zadanie przejąć wyspę wraz z lotniskiem oraz zniszczyć wrogi okręt między dwoma wyspami.

Ukończono:
-Teren
-Lotnisko
-Duża wioska
-Statek Amerykański
-Okopy Japońskie
-Mała wioska
-Działo przeznaczone do niszczenia okrętków
-Ciężarówka
-Droga do lotniska
-Umocnienia lądowe
-Stanowiska przeciwlotnicze
-Zniszczone elementy umocnień
-Las
-Okręt Japoński

W trakcie realizacji:
-NPC (0%)

ENGMap by bartexerBX, ZoZo and GondzioPL
Map designed to play along with flan's mod and custom NPC mod.

Required modifications:
-Custom NPC
-Flans mod:
Flans mod-
-Modern Weapons Pack
-Simple Parts Pack
-World War II Pack
-Ye Olde Pack

About the map:
Japanese Island which lead a quiet life in the villages. One day America invaded the island, which, despite air strikes and artillery shellings bravely defended. In this mission, the Americans are supposed to take over the island, including the airport and destroy the enemy ship between the two islands.

Completed:
-Land
-A large village
-AirportThe
-American ship
-Trenches Japanese
-A small village
-Cannon designed to destroy okrętków
-Truck
-The road to the airport
-Consolidate land
-Anti-pitches
-Destroyed elements of fortification
-Forest
-Boat Japanese

In the course of implementation:
-NPC (0%)
Progress90% complete
Tags

Create an account or sign in to comment.

mintrooper
05/18/2015 11:24 am
Level 1 : New Miner
mintrooper's Avatar
Great map!
1
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2024
www.planetminecraft.com

Welcome