Minecraft Maps / Environment & Landscaping

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc By:Quốc Nguyễn , Tùng Trần

  • 204 views, 5 today
  • 8 downloads, 0 today
Quoc Nguyen avatar Quoc Nguyen
Level 1 : New Miner
1
Tọa lạc tại Long Khánh, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc là đại chủng viện thứ bảy của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Không chỉ có cơ sở vật chất rất tốt mà chủng viện còn có nguồn nhân lực tuyệt vời. Với những chỉ thị rõ ràng, mọi người đã và đang đặt mục tiêu vào việc truyền bá Phúc Âm hóa trên toàn thế giới. Câu chuyện bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước.
Progress100% complete

Create an account or sign in to comment.

1
10/28/2021 5:03 am
Level 1 : New Miner
Ken0k1787
Ken0k1787 avatar
so beautiful
1
10/28/2021 5:04 am
Level 1 : New Miner
Quoc Nguyen
Quoc Nguyen avatar
thanks bro
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2021
www.planetminecraft.com

Welcome