Minecraft Maps / Complex

Thien Truong Stadium(Nam Dinh FC)

  • 212 views, 0 today
  • 20 downloads, 0 today
  • 4
  • 0
  • 1
NAD1307VN avatar NAD1307VN
Level 11 : Journeyman Crafter
4
MINECRAFT JAVA EDITION
Phát hành: 1.14.4
-SVĐ Thiên Trường
-Khánh thành(Opened): 2003
-Sức chứa (Capacity): 30 000
-Địa chỉ (Address): 5 Đặng Xuân Thiều, Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định
-Sân nhà (Tenants): Nam Định FC
Youtube channel:www.youtube.com/channel/UCHO9f8zFlUnV4CxPJVb_Rbw
Fanpage:www.facebook.com/NAD1307vnmc
Progress100% complete
Tags

Create an account or sign in to comment.

1
07/15/2022 1:19 am
Level 1 : New Miner
Trung Thanh Phung
Trung Thanh Phung avatar
Rất tốt.
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2022
www.planetminecraft.com

Welcome