Minecraft Texture Packs / Other Packs

Nasashi Mumei COSMETIC ASMR Java&Bedrock

  • check_circle Art
  • check_circle Mobs
  • check_circle Audio
  • check_circle Models
  • 12,752 views, 13 today
  • 1,454 downloads, 2 today
  • 66
  • 59
  • 8
Aquatic Shelter avatar Aquatic Shelter
Level 61 : High Grandmaster Dolphin
309
ĐÂY LÀ VTUBER Nasashi Mumei
Yêu cầu OptifineI!
Các tính năng:
Cơ hội ngẫu nhiên để sinh ra với tư cách là Mèo (10%)
Với âm thanh và giọng nói tùy chỉnh của riêng cô ấy
Lưu ý #
Hãy nhớ bật Mô hình thực thể tùy chỉnh trên cài đặt optifine
Hãy tận hưởng!
Đừng quên để lại một Diamond và bình luận của bạn!
Progress95% complete
Game VersionMinecraft 1.19
Resolution16x
Tags

5 Update Logs

Update #5 : by Aquatic Shelter 10/05/2022 10:50:46 pmOct 5th

Bedrock and java now complete
LOAD MORE LOGS

Create an account or sign in to comment.

1
01/05/2022 3:26 am
Level 1 : New Miner
lmaooooUwU
lmaooooUwU avatar
mèo ăn quả mọng ?!?!?!?

ảo thật đếy
1
01/05/2022 5:59 am
Level 61 : High Grandmaster Dolphin
Aquatic Shelter
Aquatic Shelter avatar
Bedrock feature only,not java
1
12/19/2021 7:32 pm
Level 1 : New Miner
Fireblaze2
Fireblaze2 avatar
Is there a way to tame her? If so, then how?
1
12/21/2021 3:03 am
Level 61 : High Grandmaster Dolphin
Aquatic Shelter
Aquatic Shelter avatar
In java edition use fish,alse bedrock
1
12/23/2021 9:54 pm
Level 1 : New Miner
Fireblaze2
Fireblaze2 avatar
I'm on bedrock and none of the fish work for me. Is there any to fix this?
1
12/24/2021 9:04 pm
Level 61 : High Grandmaster Dolphin
Aquatic Shelter
Aquatic Shelter avatar
Ah,i forgot,use the things she like most,check her minecraft vibes and you will know :)
1
12/24/2021 9:06 pm
Level 61 : High Grandmaster Dolphin
Aquatic Shelter
Aquatic Shelter avatar
Berries
2
10/21/2021 6:24 am
Level 1 : New Explorer
bigcutiebun
bigcutiebun avatar
YAYYYYYY!! 💕💕💕
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2022
www.planetminecraft.com

Welcome