Minecraft Data Packs / Other

Infinity Stones Datapack - Những Viên Đá Vô Cực

  • check_circle Functions
  • check_circle Recipes
  • 11,334 views, 14 today
  • 1,830 downloads, 2 today
  • 21
  • 25
  • 16
JBerry367's Avatar JBerry367
Level 41 : Master Strawberry
33
(Bản tiếng Việt bên dưới)Want to collect the infinity stones? Dream of a "completely balance" world as all things should be?

Well now you can with Infinity Stones Datapack from JBerry367!

Collect all infinity stones with unique powers, and then combine them with the Infinity Gauntlet to enhance their power and become the inevitable!

Done playing around with stones? How about turning half the world into dust? Anything can be done with the Infinity Stones!Download the file for Minecraft 1.15 to 1.16

Download the alternate link for Minecraft 1.17+ (due to /replaceitem is replaced by /item)
New Update: The pack is now equipped with Instruction Book that you can get through [​Get Instruction] button in the game chat, Survival players are now able to see all the materials needed to summon the stone and there is also a guide through all the abilities of the stones and gauntlet so you can fully enjoy the power of the Infinity Stones in your hand !
----------------------------------------------------Bạn muốn thu thập các viên đá Vô Cực? Muốn đưa thế giới về trạng thái cân bằng?Giấc mơ đã thành hiện thực với Datapack Đá Vô Cực của Chè Rí!Hãy thu thập những viên đá Vô Cực với những sức mạnh khác nhau, rồi gắn chúng vào Găng Tay Vô Cực để cường hoá sức mạnh của chúng hơn nữa và trở thành bá chủ thiên hạ!Chơi đá chán chê rồi? Hãy búng tay để làm bay màu một nửa thế giới thử xem? Mọi thứ đều có thể với những Viên Đá Vô Cực!Xem video để biết thêm thông tin: https://youtu.be/x7dw9biSIHQ

Xem kênh của mình: https://www.youtube.com/jberry367

Hãy thoải mái để lại ý kiến của mình ở dưới, hoặc gửi trực tiếp cho mình qua server Discord: https://discord.gg/GHaZASpX4j

Tải file ở trên dành cho Minecraft 1.15 tới 1.16

Tải file trong đường link ở dưới dành cho Minecraft 1.17 (do câu lệnh /replaceitem bị thay thế bằng /item)


Cập nhật mới: Datapack giờ đã có Sách Hướng Dẫn đi kèm, lấy qua nút [​Get Instruction] trong đoạn chat trong game. Những người chơi Sinh Tồn sẽ nắm bắt được cách lấy những viên đá Vô Cực và còn có sách hướng dẫn chi tiết các kĩ năng của những Viên Đá để bạn có thể cảm nhận hết sự hùng mạnh của những Viên Đá Vô Cực !


----------------------------------------------------
CompatibilityMinecraft 1.15
toMinecraft 1.19
Tags

1 Update Logs

Instruction Update : by JBerry367 10/01/2022 7:11:37 amOct 1st, 2022

- Added Instruction Book
- Added a way for Creative Mode to get the stones without running any commands
- Added a way for Survival Mode to summon the stones via building Monuments
- Added Abilities & Power Guidebook to describe all abilities

Create an account or sign in to comment.

inedhelpppuu12347
11/14/2022 3:04 am
Level 1 : New Miner
inedhelpppuu12347's Avatar
hey the datapack is not working in 1.19 i need you help please tell me how do i get to fix it
1
JBerry367
11/14/2022 5:29 am
Level 41 : Master Strawberry
JBerry367's Avatar
what's the problem?
1
inedhelpppuu12347
11/15/2022 1:18 am
Level 1 : New Miner
inedhelpppuu12347's Avatar
if i use it on function i didnt get , it does nothing when i do it
1
inedhelpppuu12347
11/15/2022 1:17 am
Level 1 : New Miner
inedhelpppuu12347's Avatar
it doesent work if i add the plugin on my server it does'nt
i use a server hosting
its aternos
1
JBerry367
11/15/2022 5:02 am
Level 41 : Master Strawberry
JBerry367's Avatar
what version are u playing on? and it's a datapack not a plugin so make sure to put the file in the datapack folder in your server world
1
Sparrow123
10/01/2022 3:53 pm
Level 1 : New Miner
Sparrow123's Avatar
How do you get the instruction book? I don't see any button in chat
1
JBerry367
10/07/2022 12:21 pm
Level 41 : Master Strawberry
JBerry367's Avatar
run a /reload command and the message should appear
1
Armin_does_stuf
07/02/2022 8:04 am
Level 1 : New Collective
Armin_does_stuf's Avatar
is it multiplayer friendly?
1
JBerry367
07/15/2022 6:33 am
Level 41 : Master Strawberry
JBerry367's Avatar
it works as i have played with my friends, but feel free to tell me if there is any problem ;)
2
Armin_does_stuf
08/04/2022 4:08 am
Level 1 : New Collective
Armin_does_stuf's Avatar
can you please tell me how to get the stones in survival or is it only creative?
1
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2024
www.planetminecraft.com

Welcome