Olox

Member
Level 26 arrow_drop_down
Expert Skinner
55
Message
 • Subscribers

 • Trophy Case

 • About

  Zakończyliśmy pierwszy, wstępny etap prac nad projektem nowej Konstytucji
  Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Obecnie projekt ten wchodzi na tory dyskusji
  ogólnonarodowej.
  Jakie zadania mamy w tym okresie do spełnienia? Są to zadania niezwykle
  ważne i odpowiedzialne.
  Winniśmy jak najczynniej włączyć się do akcji uświadamiania masom pracującym
  — jak wielką, przełomową, historyczną treść zawiera w sobie projekt nowej
  Konstytucji, jakie znaczenie ma on dla całego narodu.
  Konstytucja jest dokumentem o zasadniczym znaczeniu, ustala bowiem
  podstawowe zasady ustroju społecznego i państwowego — zasady, którymi
  kieruje się naród i państwo. Ujmuje ona prawa zasadnicze w formę niezwykle
  zwartych, ścisłych, nader zwięzłych artykułów Konstytucji. Podstawowym więc
  zadaniem dyskusji ogólnonarodowej jest spopularyzowanie, wyjaśnienie
  najszerszym masom olbrzymiej wagi i rewolucyjnej treści politycznej i
  społecznej, która zawarta jest w każdym artykule projektu Konstytucji, a
  zwłaszcza w całokształcie tego dokumentu.
  Czym jest w istocie swej ten projekt Konstytucji, czym winna stać się dla narodu
  nowa Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej?
  Nowa Konstytucja ma być ujętą w formę powszechnego prawa Wielką Kartą
  zwycięskich osiągnięć i utrwalonych na zawsze zdobyczy społecznych polskiego
  ludu pracującego, który stał się rzeczywistym gospodarzem swego kraju,
  jedynym i wolnym twórcą losów narodu, gwarantem jego rosnącej siły,
  niezawodną ostoją jego wielkiej przyszłości.
  Bolesław Bierut first builder of Polish People's Republic
 • Submission Gallery

  • Kapi -> Apocalypse RP skin
   playlist_add
   2 diamonds
   60 views
   17 downloads
   0 comments
   1 favorited
   Posted 08/01/2018
   by Olox
   Format: 1.8+ Only Skin 64x64
   Model: Steve (4 pixel arms)
   Skin
  • Slavic King
   playlist_add
   7 diamonds
   116 views
   23 downloads
   2 comments
   4 favorited
   Posted 07/16/2018
   by Olox
   Format: 1.8+ Only Skin 64x64
   Model: Steve (4 pixel arms)
   Skin
  • Grayscale Minecraft Skin Contest - XX Century Man
   playlist_add
   4 diamonds
   64 views
   9 downloads
   0 comments
   1 favorited
   Posted 07/11/2018
   by Olox
   Format: 1.8+ Only Skin 64x64
   Model: Steve (4 pixel arms)
   Skin
  • Request #2
   playlist_add
   3 diamonds
   98 views
   9 downloads
   0 comments
   1 favorited
   Posted 07/09/2018
   by Olox
   Format: 1.8+ Only Skin 64x64
   Model: Steve (4 pixel arms)
   Skin
  • Maréchal nous voilà ! - Philippe Pétain
   playlist_add
   1 diamonds
   34 views
   3 downloads
   0 comments
   0 favorited
   Posted 07/09/2018
   by Olox
   Format: 1.8+ Only Skin 64x64
   Model: Steve (4 pixel arms)
   Skin
  • Request from The MC Hub - Guy in a business suit
   playlist_add
   3 diamonds
   135 views
   31 downloads
   0 comments
   1 favorited
   Posted 06/22/2018
   by Olox
   Format: 1.8+ Only Skin 64x64
   Model: Steve (4 pixel arms)
   Skin
  • Yuri Andropov
   playlist_add
   1 diamonds
   76 views
   12 downloads
   0 comments
   0 favorited
   Posted 06/22/2018
   by Olox
   Format: 1.8+ Only Skin 64x64
   Model: Steve (4 pixel arms)
   Skin
  • Konstantin Chernenko
   playlist_add
   1 diamonds
   46 views
   9 downloads
   0 comments
   0 favorited
   Posted 06/22/2018
   by Olox
   Format: 1.8+ Only Skin 64x64
   Model: Steve (4 pixel arms)
   Skin
  • Jozef Tiso - WW2
   playlist_add
   2 diamonds
   82 views
   5 downloads
   0 comments
   1 favorited
   Posted 06/21/2018
   by Olox
   Format: 1.8+ Only Skin 64x64
   Model: Steve (4 pixel arms)
   Skin
  • James
   playlist_add
   3 diamonds
   33 views
   4 downloads
   0 comments
   1 favorited
   Posted 06/15/2018
   by Olox
   Format: 1.8+ Only Skin 64x64
   Model: Alex (3 pixel arms)
   Skin
 • Subscriptions

 • Favorites

 • Diamonds

 • Supporting Site

Search

Browse

Site

© 2010 - 2018
planetminecraft.com

Welcome