Minecraft Maps / Other

Dream City Rev.(1.4)

  • 3,372 views, 2 today
  • 519 downloads, 0 today
O-A-D Creators Company's Avatar O-A-D Creators Company
Level 14 : Journeyman Miner
0
The concept of the city born in our heads.

The map has been produced since 2017 until today.

Recomended for better immersion download the texture pack: Flows HD 128x Texture Pack.

Map producers:
Ola - Originator and map designer, co-creator of the main street and public buildings.
Adam - Originator and map designer, the creator of the theater on the main street, and the improvement of the vegetation of the area.
Damian - Originator and map designer, creator of the road network and the ADOLIAN race track.

Map was produced on versions:

1.7.10
1.10.2

Map copy from 1.10.2 version because map is available from 1.7.10 and above.

Regards Ola-Adam-Damian (O-A-D) Creators Company #2022
Progress10% complete
Tags

4 Update Logs

Update revision 1.4 (Road Renovation Expansion Update 1.0). : by O-A-D Creators Company 11/27/2022 8:40:29 amNov 27th, 2022

English description - Rev.1.4 27.11.2022 (Road Renovation Expansion Update 1.0).

What's new?
The update is mainly aimed at modernizing the first roads in the world and adding new sections
roads to the existing ones and updating pedestrian crossings or updating pedestrian bridges. In this update there will also be a lot of new road markings and other signs on the road.

- extending the railway tracks and updating the appearance.
-Updated some roads. (The road past the soundproof minitors next to the village).
-Added marking of pedestrian crossings, right of way, stops, etc.)
- construction of further motorway sections.
- Expanding motorways and adapting them to standards, if possible (two-lane with an emergency lane).
-Addition of cranes, cars of highway construction workers. (Also adding a roadwork area near highways).
-Added suspension from the top of road bridges (beta).
- Adaptation of the further line of the pedestrian route to the village (Thus modernization of the area around the village.)
-Addition of support points for the footpath and the road on the water. (Near Hey!).
-Added a piece of road texture under the water road. (this allowed to cover the traffic lanes under the road)
-Addition of supports for some road viaducts and update of the old ones.
- Standardization of supports (gap between supports is now almost everywhere 30 blocks).
-Updated missing barriers on road bridges.


(Extra Content) Off Roads:

-Addition of two additional islands on the water next to the road and pedestrian viaduct over the water.
-Added lighting on the corners of additional islands (better appearance at night).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polish description- Rev.1.4 27.11.2022 (Road Renovation Expansion Update 1.0).

Co nowego?
Aktualizacja zmierza głównie do modernizacji pierwszych dróg jakie były na świecie oraz dobudowywanie kolejnych odcinków
dróg do już instniejących oraz aktualizacja przejść dla pieszych czy aktualizacja pomostów ruchu pieszego. w tej aktualizacji również pojawi się dużo nowych oznaczeń dróg oraz innych znaków na drodze.

-wydłuzenie torów kolejowych i aktualizacja wyglądu.
-Aktualizacja niektórych dróg. (Droga obok minitorów dzwiękoszczelnych obok wioski).
-Dodanie oznakowania przejść dla pieszych, pierwszeństwa przejazdu, stopów itd.)
-wybudowanie dalszych odcinków autostrad.
-Poszerzenie austostrad i dostosowanie do standardów o ile była możliwość (dwupasmowa z pasem awaryjnym).
-Dodanie dźwigów, samochodów pracowników od budowy autostrad. (Dodanie również terenu prac drogowych koło autostrad).
-Dodanie podwieszenia od góry mostów drogowych (beta).
-Dostosowanie dalszej lini ciągu pieszego do wioski (Tym samym modernizacja terenu wokół wioski.)
-Dodanie punktów podporowych ciągu pieszego oraz drogi na wodzie. (Koło napisu Hey!).
-Dodanie kawałka tekstury dróg pod drogi nad wodą. (pozwoliło to na zakrycie pasów ruchu drogowego pod drogą)
-Dodanie podpór pod niektóre wiadukty drogowe i aktualizacja starych.
-Standaryzacja podpór (przerwa między podporami wynosi teraz prawie wszędzie 30 bloków).
-Aktualizacja brakujących barier na mostach drogowych.


(Dodatkowy content) Poza drogami:

-Dodanie dwóch dodatkowych wysepek na wodzie obok drogi i wiadutku dla pieszych nad wodą.
-Dodanie oświetlenia na rogach dodatkowych wysepek (lepszy wygląd w nocy).
LOAD MORE LOGS

Create an account or sign in to comment.

Tovarich_bavalucked
12/03/2022 3:11 pm
Level 49 : Master Procrastinator
Tovarich_bavalucked's Avatar
Can l use it for my adventure map ?
2
O-A-D Creators Company
12/04/2022 6:12 am
Level 14 : Journeyman Miner
O-A-D Creators Company's Avatar
If you paste a link to our map in the description, no problem ;).
1
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2024
www.planetminecraft.com

Welcome