Minecraft Maps / Educational

Saxon Palace in Warsaw, Poland / Pałac Saski w Warszawie

  • 4,438 views, 0 today
  • 358 downloads, 0 today
  • 6
  • 2
bzolnierkiewicz's Avatar bzolnierkiewicz
Level 11 : Journeyman Crafter
2
Saxon Palace was one of the most distinctive buildings in prewar Warsaw, Poland. In this building the German Enigma machine cipher was first broken in December 1932 by Polish mathematicians and then read for several years before the General Staff Cipher Bureau German section's 1937 moved to new specially designed quarters near Pyry in the Kabaty Woods south of Warsaw.

In 2018, Poland celebrates the 100th anniversary of regaining independence. On this occasion, I give you a map with Saxon Palace in Warsaw, Poland, reconstructed in Minecraft. About 68,800 placed blocks + 2 years of work (with few delays) with archives like prewar photos, old postcards etc. .

This palace no longer exists in the real world due to WW II damages in 1944. However, there is a hope to rebuild it - in real world this time. Spread the word!

Download this map (Mirror):
https://mega.nz/…

----------

Pałac Saski był jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w przedwojennej Warszawie. W budynku tym, w grudniu 1932 r. polscy matematycy rozszyfrowali Enigmę a następnie przez kilka lat odczytywano tam meldunki, zanim Sekcja Niemiecka Sztabu Generalnego została w 1937 r. przeniesiona do nowej, specjalnie zaprojektowanej kwatery w pobliżu Pyry w Lasach Kabackich na południe od Warszawy.

W 2018 r., Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji, udostępniam mapę z Pałacem Saskim w Warszawie mojego autorstwa. Około 68.800 użytych bloków + 2 lata pracy (z kilkoma przerwami) z archiwami takimi jak przedwojenne zdjęcia, stare pocztówki, itd. .

Pałac Saski nie istnieje w realnym świecie z powodu zniszczeń poniesionych podczas II. Wojny Światowej. Jednakże jest nadzieja aby go odbudować – tym razem w świecie rzeczywistym. Udostępniaj!

Przed pobraniem i wczytaniem zapisanego stanu gry, zachęcam do zapoznania się z broszurą (PDF):
https://mega.nz/…

Pobierz mapę (Mirror):
https://mega.nz/…
Progress100% complete
Tags

Create an account or sign in to comment.

Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2024
www.planetminecraft.com

Welcome