đ“—đ“źđ“”đ“źđ“·đ“Ș Minecraft Skin

FINALIST IN A FINALISTS JAM
This Skin is an entry in the completed Miners and Cave Dwellers Player Skin Contest.

Minecraft Skins

đ“—đ“źđ“”đ“źđ“·đ“Ș

  • 2,424 views, 0 today
  • 172 downloads, 0 today
  • 73
  • 53
  • 7
Zolaxy's Avatar Zolaxy
Level 36 : Artisan Procrastinator
120
Entry for Miners and Cave Dwellers contest.

I just wanna say... The story is kinda dark o-o .
idk if you should read it...

:3𝒜 𝓁𝑜𝓃𝑔 đ“‰đ’Ÿđ“‚đ‘’ đ’¶đ‘”đ‘œ, đ’Ÿđ“ƒ đ’¶ đ“ˆđ“‚đ’¶đ“đ“ 𝓉𝑜𝓌𝓃, đ’¶đ“ƒ đ’¶đ’žđ’žđ’Ÿđ’č𝑒𝓃𝓉 đ’œđ’¶đ“…đ“…đ‘’đ“ƒđ‘’đ’č đ’Ÿđ“ƒ đ’¶ đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’ đ’»đ“Šđ“đ“ đ‘œđ’» đ“Œđ‘œđ“‡đ“€đ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’đ“‡đ“ˆ đ“Œđ’œđ‘’đ“‡đ‘’ đ“‰đ’œđ‘’ đ’žđ‘’đ’Ÿđ“đ’Ÿđ“ƒđ‘” đ‘œđ’» đ“‰đ’œđ‘’ đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’ đ’žđ‘œđ“đ“đ’¶đ“…đ“ˆđ‘’đ’č. đ”đ’Ÿđ‘” 𝓇𝑜𝒾𝓀𝓈 đ’»đ‘’đ“đ“ đ’č𝑜𝓌𝓃 đ’¶đ“ƒđ’č đ’·đ“đ‘œđ’žđ“€đ‘’đ’č đ“‰đ’œđ‘’ đ“Œđ’¶đ“Ž 𝑜𝓊𝓉. đ’Żđ’œđ‘’đ“‡đ‘’ đ“Œđ’¶đ“ˆ 𝓃𝑜 đ“Œđ’¶đ“Ž đ‘œđ’» đ“‚đ‘œđ“‹đ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“‰đ’œđ‘œđ“ˆđ‘’ 𝓇𝑜𝒾𝓀𝓈 𝑜𝓊𝓉 đ‘œđ’» đ“‰đ’œđ‘’ đ“Œđ’¶đ“Ž, 𝓈𝑜 đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž 𝓌𝑒𝓇𝑒 đ’·đ’¶đ“ˆđ’Ÿđ’žđ’¶đ“đ“đ“Ž 𝓈𝓉𝓊𝒾𝓀 đ’č𝑜𝓌𝓃 đ“‰đ’œđ‘’đ“‡đ‘’ đ’¶đ“ƒđ’č 𝒾𝑜𝓊𝓁đ’č 𝑜𝓃𝓁𝓎 đ’œđ‘œđ“…đ‘’ đ’»đ‘œđ“‡ 𝓈𝑜𝓂𝑒𝑜𝓃𝑒 𝓉𝑜 đ’»đ’Ÿđ“ƒđ’č đ“‰đ’œđ‘’đ“‚.

đ’Żđ’œđ‘’đ“‡đ‘’ đ“Œđ’¶đ“ˆđ“ƒ’𝓉 đ’¶đ“ƒđ“Ž đ’»đ‘œđ‘œđ’č 𝑜𝓇 đ’čđ“‡đ’Ÿđ“ƒđ“€đ’¶đ’·đ“đ‘’ đ“Œđ’¶đ“‰đ‘’đ“‡ đ’Ÿđ“ƒ đ“‰đ’œđ‘’ đ’žđ’¶đ“‹đ‘’đ“‡đ“ƒ. đ’©đ‘œđ“‰đ’œđ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“đ’Ÿđ“‹đ‘’đ’č 𝑜𝓇 𝑔𝓇𝑒𝓌 đ“‰đ’œđ‘’đ“‡đ‘’ 𝑒𝓍𝒾𝑒𝓅𝓉 đ’»đ‘œđ“‡ 𝑜𝓃𝑒 đ“…đ‘œđ’Ÿđ“ˆđ‘œđ“ƒđ‘œđ“Šđ“ˆ đ’»đ“đ‘œđ“Œđ‘’đ“‡. đ’žđ‘œđ“ƒđ“ˆđ“Šđ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“‰đ’œđ’¶đ“‰ đ’»đ“đ‘œđ“Œđ‘’đ“‡ 𝓌𝑜𝓊𝓁đ’č đ“đ‘’đ’¶đ’č 𝓉𝑜 đ’¶ 𝓈𝓁𝑜𝓌 đ’¶đ“ƒđ’č đ“…đ’¶đ’Ÿđ“ƒđ’»đ“Šđ“ đ’čđ‘’đ’¶đ“‰đ’œ. đ’Żđ’œđ‘’ 𝑜𝓃𝓁𝓎 đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ƒđ‘”đ“ˆ đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž đ’œđ’¶đ’č đ“‰đ’œđ‘’đ“‡đ‘’ 𝓌𝑒𝓇𝑒 đ“‰đ’œđ‘’ đ“ˆđ“Šđ“…đ“…đ“đ’Ÿđ‘’đ“ˆ đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž đ’œđ’¶đ’č 𝑜𝓃 đ“‰đ’œđ‘’đ“‚ đ’¶đ“‰ đ“‰đ’œđ’¶đ“‰ đ“‰đ’Ÿđ“‚đ‘’. đ’œđ’»đ“‰đ‘’đ“‡ đ’¶ đ’»đ‘’đ“Œ đ’čđ’¶đ“Žđ“ˆ đ‘œđ’» đ“Œđ’¶đ’Ÿđ“‰đ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“ƒđ‘œđ’·đ‘œđ’č𝓎 đ’œđ’¶đ’č đ“ˆđ“‰đ’Ÿđ“đ“ đ’»đ‘œđ“Šđ“ƒđ’č đ“‰đ’œđ‘’đ“‚. đ’Żđ’œđ‘’ đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’đ“‡đ“ˆ đ’č𝑜𝓌𝓃 đ“‰đ’œđ‘’đ“‡đ‘’ đ’œđ’¶đ’č 𝓇𝓊𝓃 𝑜𝓊𝓉 đ‘œđ’» đ’»đ‘œđ‘œđ’č đ’·đ“Ž đ“‰đ’œđ’¶đ“‰ đ“‰đ’Ÿđ“‚đ‘’ đ’¶đ“ƒđ’č đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž đ“‡đ‘’đ’¶đ“đ’Ÿđ“đ‘’đ’č đ“‰đ’œđ’¶đ“‰ đ’Ÿđ’» đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž đ’čđ’Ÿđ’č𝓃’𝓉 đ“ˆđ“‰đ’¶đ“‡đ“‰ đ’čđ‘œđ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“ˆđ‘œđ“‚đ‘’đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž 𝓌𝑜𝓊𝓁đ’č đ‘’đ“‹đ‘’đ“ƒđ“‰đ“Šđ’¶đ“đ“đ“Ž đ’čđ’Ÿđ‘’ đ’Ÿđ“ƒ đ“‰đ’œđ‘’đ“‡đ‘’. đ’Ș𝓃𝑒 đ‘œđ’» đ“‰đ’œđ‘’ đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’đ“‡đ“ˆ đ’žđ’¶đ“‚đ‘’ đ“Œđ’Ÿđ“‰đ’œ đ’¶đ“ƒ đ’Ÿđ’čđ‘’đ’¶. đ»đ’Ÿđ“ˆ đ’Ÿđ’čđ‘’đ’¶ đ“Œđ’¶đ“ˆ 𝓉𝑜 đ“ˆđ’¶đ’žđ“‡đ’Ÿđ’»đ’Ÿđ’žđ‘’ 𝑜𝓃𝑒 đ‘œđ’» đ“‰đ’œđ‘’ đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’đ“‡đ“ˆ đ’¶đ“ƒđ’č đ‘’đ’¶đ“‰ đ“‰đ’œđ‘’đ“‚. 𝑀𝑜𝓈𝓉 đ’¶đ‘”đ“‡đ‘’đ‘’đ’č đ“Œđ’Ÿđ“‰đ’œ đ’œđ’Ÿđ“ˆ đ’Ÿđ’čđ‘’đ’¶ đ’¶đ“ƒđ’č 𝓈𝑜 đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž đ’čđ‘’đ’žđ’Ÿđ’č𝑒đ’č đ“Œđ’œđ‘œ đ“Œđ’¶đ“ˆ đ‘”đ‘œđ’Ÿđ“ƒđ‘” 𝓉𝑜 đ’·đ‘’ đ“ˆđ’¶đ’žđ“‡đ’Ÿđ’»đ’Ÿđ’žđ‘’đ’č. đ’Żđ’œđ‘’đ“Ž đ’žđ’œđ‘œđ“ˆđ‘’ đ“‰đ’œđ‘’ đ“Œđ‘’đ’¶đ“€đ‘’đ“ˆđ“‰ 𝑜𝓃𝑒 đ‘œđ’» đ“‰đ’œđ‘’đ“‚ đ“Œđ’œđ’Ÿđ’žđ’œ đ“Œđ’¶đ“ˆ đ’¶ 𝓎𝑜𝓊𝓃𝑔 đ‘”đ’Ÿđ“‡đ“ đ“ƒđ’¶đ“‚đ‘’đ’č đ»đ‘’đ“đ‘’đ“ƒđ’¶. đ”đ“Šđ“‰ đ“‰đ’œđ‘’ đ‘”đ’Ÿđ“‡đ“ đ’čđ’Ÿđ’č𝓃’𝓉 đ’¶đ‘”đ“‡đ‘’đ‘’ đ“Œđ’Ÿđ“‰đ’œ đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ˆ đ’Ÿđ’čđ‘’đ’¶, 𝓈𝑜 đ“ˆđ’œđ‘’ đ’čđ‘’đ’žđ’Ÿđ’č𝑒đ’č 𝓉𝑜 đ‘’đ’¶đ“‰ 𝑜𝓃𝑒 đ‘œđ’» đ“‰đ’œđ‘’ đ“…đ‘œđ’Ÿđ“ˆđ‘œđ“ƒđ‘œđ“Šđ“ˆ đ’»đ“đ‘œđ“Œđ‘’đ“‡đ“ˆ đ’œđ‘œđ“…đ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“ˆđ’œđ‘’ 𝓌𝑜𝓊𝓁đ’č đ“€đ’Ÿđ“đ“ đ“‰đ’œđ‘’đ“‚ đ’¶đ“ƒđ’č 𝑔𝑒𝓉 đ’œđ‘’đ“‡ 𝓇𝑒𝓋𝑒𝓃𝑔𝑒. đ’Żđ’œđ‘’ đ“‰đ’Ÿđ“‚đ‘’ đ’œđ’¶đ’č 𝒾𝑜𝓂𝑒, đ’¶đ“ƒđ’č đ“‰đ’œđ‘’ đ‘”đ’Ÿđ“‡đ“ đ“Œđ’¶đ“ˆ đ“€đ’Ÿđ“đ“đ‘’đ’č đ’»đ‘œđ“‡ đ“‰đ’œđ‘’ đ’·đ‘’đ“‰đ“‰đ‘’đ“‡ 𝑔𝑜𝑜đ’č. đ’Żđ’œđ‘’ đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’đ“‡đ“ˆ đ“ˆđ“‰đ’¶đ“‡đ“‰đ‘’đ’č 𝓉𝑜 đ“‡đ’Ÿđ“… 𝓊𝓅 đ’œđ‘’đ“‡ đ’·đ‘œđ’č𝓎 đ’¶đ“ƒđ’č đ‘’đ’¶đ“‰ đ’Ÿđ“‰. đ’Żđ’œđ‘’đ“Ž đ’čđ’Ÿđ’č𝓃’𝓉 𝓃𝑒𝑒đ’č 𝓉𝑜 𝒾𝑜𝓃𝓈𝓊𝓂𝑒 đ’¶ 𝓁𝑜𝓉 đ’·đ‘’đ’»đ‘œđ“‡đ‘’ đ“‰đ’œđ‘’ đ‘”đ’Ÿđ“‡đ“ 𝑔𝑜𝓉 đ’œđ‘’đ“‡ 𝓇𝑒𝓋𝑒𝓃𝑔𝑒. đ’Čđ’Ÿđ“‰đ’œđ’Ÿđ“ƒ đ’¶đ“ƒ đ’œđ‘œđ“Šđ“‡ đ’¶đ“đ“ đ“‰đ’œđ‘’ đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’đ“‡đ“ˆ 𝓈𝑒𝑒𝓂𝑒đ’č 𝓉𝑜 đ’œđ’¶đ“‹đ‘’ đ’čđ’Ÿđ‘’đ’č.

𝒜 đ’»đ‘’đ“Œ đ’čđ’¶đ“Žđ“ˆ đ“đ’¶đ“‰đ‘’đ“‡ đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž 𝓌𝑒𝓇𝑒 đ’»đ‘œđ“Šđ“ƒđ’č đ’¶đ“đ“ đ’čđ‘’đ’¶đ’č 𝑒𝓍𝒾𝑒𝓅𝓉 đ’»đ‘œđ“‡ đ“‰đ’œđ‘’ đ‘”đ’Ÿđ“‡đ“. đ’źđ’œđ‘’ 𝓈𝑒𝑒𝓂𝑒đ’č 𝓉𝑜 đ’œđ’¶đ“‹đ‘’ đ’čđ’Ÿđ“ˆđ’¶đ“…đ“…đ‘’đ’¶đ“‡đ‘’đ’č đ“Œđ’Ÿđ“‰đ’œ đ’¶ đ’·đ“đ‘œđ‘œđ’č𝓎 đ“‰đ“‡đ’¶đ’Ÿđ“ đ“đ‘’đ’¶đ’čđ’Ÿđ“ƒđ‘” đ’Ÿđ“ƒđ“‰đ‘œ đ“‰đ’œđ‘’ đ’č𝑒𝑒𝓅𝑒𝓇 đ“…đ’¶đ“‡đ“‰đ“ˆ đ‘œđ’» đ“‰đ’œđ‘’ đ’žđ’¶đ“‹đ‘’đ“‡đ“ƒ. đ’Żđ’œđ‘’ đ“đ‘œđ’žđ’¶đ“đ“ˆ đ“‰đ’œđ’¶đ“‰ đ’»đ‘œđ“Šđ“ƒđ’č đ“‰đ’œđ‘’đ“‚ đ’čđ‘’đ’žđ’Ÿđ’č𝑒đ’č 𝓉𝑜 𝓈𝑒𝓃đ’č đ’¶ đ“ˆđ‘’đ’¶đ“‡đ’žđ’œ-đ“…đ’¶đ“‡đ“‰đ“Ž 𝓉𝑜 đ’»đ’Ÿđ“ƒđ’č đ“‰đ’œđ‘’ 𝓁𝑜𝓈𝓉 đ‘”đ’Ÿđ“‡đ“, đ’·đ“Šđ“‰ đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž 𝓃𝑒𝓋𝑒𝓇 𝓇𝑒𝓉𝓊𝓇𝓃𝑒đ’č đ’¶đ“ƒđ’č đ“‰đ’œđ‘’ đ’·đ‘œđ’č𝓎 đ‘œđ’» đ“‰đ’œđ‘’ đ‘”đ’Ÿđ“‡đ“ 𝓃𝑒𝓋𝑒𝓇 𝑔𝑜𝓉 đ’»đ‘œđ“Šđ“ƒđ’č. đ’źđ’Ÿđ“ƒđ’žđ‘’ đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ˆ đ’Ÿđ“ƒđ’žđ’Ÿđ’č𝑒𝓃𝓉 đ“‰đ’œđ‘’đ“‡đ‘’ đ’œđ’¶đ“‹đ‘’ đ’·đ‘’đ‘’đ“ƒ đ“ˆđ‘’đ“‹đ‘’đ“‡đ’¶đ“ đ’žđ’¶đ“ˆđ‘’đ“ˆ đ‘œđ’» đ“‚đ’Ÿđ“ˆđ“ˆđ’Ÿđ“ƒđ‘” 𝓅𝑒𝑜𝓅𝓁𝑒 đ‘’đ“ƒđ“‰đ‘’đ“‡đ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ˆ đ’žđ’¶đ“‹đ‘’. đ”đ‘’đ’žđ’¶đ“Šđ“ˆđ‘’ đ‘œđ’» đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ˆ đ“‰đ’œđ‘’ đ“đ‘œđ’žđ’¶đ“đ“ˆ đ’čđ‘’đ’žđ’Ÿđ’č𝑒đ’č đ“‰đ’œđ’¶đ“‰ đ“ƒđ‘œđ’·đ‘œđ’č𝓎 đ“ˆđ’œđ‘œđ“Šđ“đ’č đ’·đ‘’ đ’¶đ’·đ“đ‘’ 𝓉𝑜 𝑒𝓃𝓉𝑒𝓇 đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ˆ đ’žđ’¶đ“‹đ‘’ 𝑒𝓋𝑒𝓇 đ’¶đ‘”đ’¶đ’Ÿđ“ƒ đ’¶đ“ƒđ’č 𝓈𝑜 đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž 𝒾𝓁𝑜𝓈𝑒đ’č đ’Ÿđ“‰ đ‘œđ’»đ’». đ»đ‘œđ“Œđ‘’đ“‹đ‘’đ“‡, 𝓈𝑜𝓂𝑒 𝓅𝑒𝑜𝓅𝓁𝑒 đ’œđ’¶đ’č đ“‚đ’¶đ’č𝑒 đ’Ÿđ“‰ 𝑜𝓊𝓉 đ’¶đ“đ’Ÿđ“‹đ‘’, đ’¶đ“đ“ đ‘œđ’» đ“‰đ’œđ‘’đ“‚ đ“ˆđ’¶đ“Žđ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“‰đ’œđ‘’đ“Ž đ’œđ’¶đ’č 𝓈𝑒𝑒𝓃 đ’¶ 𝓎𝑜𝓊𝓃𝑔 đ‘”đ’Ÿđ“‡đ“, 𝓈𝑒𝓋𝑒𝓇𝑒𝓁𝓎 đ’Ÿđ“ƒđ’żđ“Šđ“‡đ‘’đ’č đ’¶đ“ƒđ’č 𝒾𝑜𝓋𝑒𝓇𝑒đ’č đ’Ÿđ“ƒ đ’·đ“đ‘œđ‘œđ’č, đ“Œđ’¶đ“đ“€đ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“‰đ’œđ“‡đ‘œđ“Šđ‘”đ’œ đ“‰đ’œđ‘’ đ’¶đ’·đ’¶đ“ƒđ’č𝑜𝓃𝑒đ’č đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’đ“ˆ.

đ’©đ‘œđ“Œđ’¶đ’čđ’¶đ“Žđ“ˆ, đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ˆ 𝓈𝓉𝑜𝓇𝓎 đ’Ÿđ“ˆ 𝓀𝓃𝑜𝓌𝓃 đ’¶đ“ˆ 𝒿𝓊𝓈𝓉 đ’¶đ“ƒ 𝑜𝓁đ’č 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃đ’č. đ’«đ‘’đ‘œđ“…đ“đ‘’ đ’·đ‘’đ“đ’Ÿđ‘’đ“‹đ‘’ đ“‰đ’œđ’¶đ“‰ đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ˆ 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃đ’č đ’Ÿđ“ˆ đ’·đ‘’đ’Ÿđ“ƒđ‘” 𝓊𝓈𝑒đ’č 𝓉𝑜 𝓀𝑒𝑒𝓅 𝑜𝓊𝓉 đ“‰đ’œđ‘’ đ’žđ“Šđ“‡đ’Ÿđ‘œđ“Šđ“ˆ đ’»đ“‡đ‘œđ“‚ đ‘’đ“ƒđ“‰đ‘’đ“‡đ’Ÿđ“ƒđ‘” đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ˆ đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’, đ“ˆđ’Ÿđ“ƒđ’žđ‘’ đ’Ÿđ“‰ đ’Ÿđ“ˆ 𝓋𝑒𝓇𝓎 đ“Šđ“ƒđ“ˆđ“‰đ’¶đ’·đ“đ‘’ đ’¶đ“ƒđ’č 𝒾𝑜𝓊𝓁đ’č đ’žđ‘œđ“đ“đ’¶đ“…đ“ˆđ‘’ đ’¶đ“‰ đ’¶đ“ƒđ“Ž 𝓂𝑜𝓂𝑒𝓃𝓉.

“đ”đ“Šđ“‰ đ’Ÿđ’» 𝓎𝑜𝓊 𝑒𝓋𝑒𝓇 đ’œđ’¶đ“…đ“…đ‘’đ“ƒ 𝓉𝑜 𝑒𝓃𝓉𝑒𝓇 đ“‰đ’œđ’Ÿđ“ˆ đ“‚đ’Ÿđ“ƒđ‘’, đ’č𝑜𝓃’𝓉 𝓁𝑒𝓉 đ’œđ‘’đ“‡ đ’»đ’Ÿđ“ƒđ’č 𝓎𝑜𝓊”.

Cave mining 2040: advancing cave mining to meet future needs - Austmine |  Mining Equipment, Technology and Services (METS) Sector
Image source

(Fun fact: the flower on her helmet is supposed to be one of the poisonous flowers in the cave. :3 )
GenderFemale
FormatJava
ModelAlex
Tags

Create an account or sign in to comment.

bianagirl
‱ 02/22/2021 5:57 am
‱ Level 40 : Master Taco
bianagirl's Avatar
the skin looks great !!! the story is really good btw !!!
1
Kom0_0k
‱ 10/26/2020 9:26 am
‱ Level 21 : Expert Warrior
Kom0_0k's Avatar
Ah, Helena, if weren't your selfishness, you would have saved miners. What a pretty story
2
Zolaxy
‱ 10/27/2020 6:33 am
‱ Level 36 : Artisan Procrastinator
Zolaxy's Avatar
Ty! <3:3
1
lissawissa
‱ 10/25/2020 2:58 am
‱ Level 51 : Grandmaster Sweetheart
lissawissa's Avatar
helena had a rough day
2
Zolaxy
‱ 10/25/2020 7:09 am
‱ Level 36 : Artisan Procrastinator
Zolaxy's Avatar
She indeed had o-o
2
PickleCat
‱ 10/24/2020 1:01 pm
He/Him ‱ Level 53 : Grandmaster Kitten
PickleCat's Avatar
awesome as hekk
2
Zolaxy
‱ 10/24/2020 7:33 pm
‱ Level 36 : Artisan Procrastinator
Zolaxy's Avatar
Thank you! :3
2
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2024
www.planetminecraft.com

Welcome