Minecraft Data Packs / Other

Repair datapack PL/EN

  • check_circle Advancements
  • check_circle Functions
  • 1,500 views, 11 today
  • 135 downloads, 0 today
  • 5
  • 6
  • 4
Dadacx avatar Dadacx
Level 36 : Artisan Miner
14
--------------- Polski opis/Polish description ---------------
Denerwowało cię, że narzędzia psują się podczas gdy jesteś daleko od domu i nie możesz ich naprawić? Teraz to już nie problem!
Aby naprawić przedmiot musisz trzymać go w głównej ręce i wpisać /trigger repair. Do naprawy przedmiotów potrzebujesz XP (domyślnie 10) i mending (naprawa). Możesz naprawić każdy przedmiot który ma pasek wytrzymałości.
Możesz zmienić ilość XP wpisując /scoreboard players set .lvl_rep repair <liczba>, minimalna wartość to 1 a maksymalna to 1 000.

Jeśli znajdziesz błąd napisz o nim w komentarzu.

JAK ZAINSTALOWAĆ DATAPACK
Wypakowujesz pobrany plik, otwierasz go, wybierasz odpowiednią wersję językową i wrzucasz do folderu datapacks

--------------- Angielski opis/English description ---------------
Annoyed that tools break down while you are away from home and you can't fix them? Now it's not a problem anymore!
To repair an item you need to hold it in your main hand and type /trigger repair. To repair items you need XP (default is 10) and mending enchantment. You can repair any item that has a durability bar.
You can change the amount of XP by typing /scoreboard players set .lvl_rep repair <number>, the minimum value is 1 and the maximum is 1,000.
If you find a bug, write about it in the comment.

HOW TO INSTALL DATAPACK
You extract the downloaded file, open it, choose the appropriate language version and put it in the datapacks folder
CompatibilityMinecraft 1.18
toMinecraft 1.19
Tags

1 Update Logs

Update #1 : by Dadacx 09/26/2022 12:16:36 pmSep 26th

--------------- Polski opis/Polish description ---------------
1. Od teraz aby naprawić przedmiot musisz mieć na nim mending (naprawę)
2. Opis datapacka został zaktualizowany

--------------- Angielski opis/English description ---------------
1. From now on, to repair an item you must have mending enchantment on it
2. The datapack description has been updated

Create an account or sign in to comment.

2
09/25/2022 2:57 pm
Level 4 : Apprentice Explorer
Natasha425
Natasha425 avatar
Cool datapack but it would be more logical if the tools required mending enchantment to be repaired.
1
09/25/2022 5:15 pmhistory
Level 36 : Artisan Miner
Dadacx
Dadacx avatar
Very good idea! I will add this coming soon. Thanks!

Edit: Added!
2
09/24/2022 2:30 pm
Level 17 : Journeyman Explorer
Sun9ty
Sun9ty avatar
Thank you! 🔥🥳😄👍
2
09/24/2022 2:04 pm
Level 6 : Apprentice Scribe
myToasterDied
myToasterDied avatar
ciekawy pomysł
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2022
www.planetminecraft.com

Welcome