Minecraft Maps / Complex

100% complete Stadium SK Mineslavia + world download v1.0

  • 20,061 views, 3 today
  • 6,674 downloads, 0 today
  • 30
  • 12
  • 34
skspajdalfsks's Avatar skspajdalfsks
Level 67 : High Grandmaster Architect
573
pls read ... If U not understand czech .. use google ;)

Stadion byl stavÄ n zhruba 2 mÄ síce
Stadium byl původnÄ menší ... plochu mÄ l 108x64 bloků , avÅ¡ak hÅ iÅ¡tÄ vyrostlo na velikost 236x135 , kvůli tome také vzrostla kapacita stadionu na 6.000 míst ... stará tribuna byla sbourána a nad nové vÄ tší tribuny byl postaven druhý "prstenec" který zvedl kapacitu na dvojnásobek . NejvÄ tší tribuna ( s nápisem "SLAVIA" ) byla kompltnÄ postavena ruÄ nÄ ... bez použití programů jako je MCEDIT ... pochopitelnÄ trvalo velmi dlouho než dosáhla koneÄ né podoby ... ruÄ nÄ byly postaveny i rohy .. které nejsou hranaté ale zaoblené do jakési elipsy ... díky tomu má stadion svuj specifický tvar narozdíl od vÄ tÅ¡iny stadionů ve tvaru obdélníku .

Stadion obsahuje kabiny , nÄ kolik restaurací , hlavní sál a kousek vedle je postaven i Kaufland :)

Kapacita se pohybuje cca 21.000 míst

Stadion má nÄ kolik menší chybek a nedostatků ... hlavnÄ vnÄ jÅ¡ek protÄ jší tribuny ... tyto chybky budou postupnÄ opravovány

Stadion drží rekord ve velikosti a obsáhlosti ... a stále bude vyvíjen ...

DÄ kuji za Ä tení
Progress100% complete
Tags

2 Update Logs

Update #2 : by skspajdalfsks 09/17/2012 8:32:50 amSep 17th, 2012

stad
LOAD MORE LOGS

Create an account or sign in to comment.

1
04/18/2013 11:59 pm
Level 1 : New Miner
RagingBlaze2903
RagingBlaze2903's Avatar
The stadium was built around two months
Stadium was originally a minor ... area had 108x64 blocks, but the field has grown to the size of 236x135, due tome also increased stadium capacity of 6,000 seats ... Star Tribune was sbourána over a new larger grandstand was built the second "ring" which raised capacity to double. The biggest Tribune (labeled "Slavia") was built by hand kompltnÄ ... without the use of programs such as MCEDIT ... Of course it took a long time to reach final form ... were built by hand corners .. that are not square but rounded into a kind of ellipse ... This gives the stadium its specific shape unlike most stadiums in the shape of a rectangle.

The stadium includes cabins, several restaurants, a main hall and a short walk next door is built and Kaufland :)

Capacity is around 21,000 jobs

The stadium has a few minor shortcomings chybek and ... mainly outside opposite the stands ... these bugs will be gradually corrected

The stadium holds the record in the size and extensiveness ... and still be developed ...

Thank you for reading
1
02/28/2013 1:03 pm
Level 77 : Legendary Wizard
oakley09
oakley09's Avatar
Cool, Diamond! ;)
1
01/12/2013 6:33 am
Level 23 : Expert Geek
CzitusCraft
CzitusCraft's Avatar
Good job! :)
Build something bigger! :D
1
02/05/2013 7:16 am
Level 67 : High Grandmaster Architect
skspajdalfsks
skspajdalfsks's Avatar
my new project will be 40-50 km long ..
1
01/10/2013 9:45 pm
Level 1 : New Miner
Slenderman Stevie
Slenderman Stevie's Avatar
Wow
1
09/19/2012 4:26 pm
Level 46 : Master Lad
pdog1111
pdog1111's Avatar
you said you didn't use mcedit yet in one of your pictures ur using it ????????
1
09/17/2012 10:42 am
Level 1 : New Miner
This_is_I
This_is_I's Avatar
Cool! If you want to play in Medieval Join my server
IP:de10.mcserv.ru:25614
1
01/06/2012 3:19 pm
Level 29 : Expert Architect
JACKO690
JACKO690's Avatar
hey can i do a video on this? it's awsooommmeee!
1
12/29/2011 5:19 am
Level 4 : Apprentice Architect
VickeJ
VickeJ's Avatar
Yeah!
1
12/26/2011 5:27 pm
Level 27 : Expert Architect
jarko350
jarko350's Avatar
Cau jak se mas? ja sem czech
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2024
www.planetminecraft.com

Welcome