Minecraft Maps / Air Structure

Minecraft survival map: Flying biomes (Download) 1.6.2

  • 8,785 views, 2 today
  • 1,779 downloads, 0 today
  • 1
  • 0
myha's Avatar myha
Level 38 : Artisan Artist
10
  • Sorry for my english, but i use google translator XD

This is a map of 31 jobs Adventure, made by me. All this is based on the separate biomes islands are hanging in the air. Tasks are listed on the labels on the glass wall and with the principles in the book that is in the box. I was a little worked hard over the map and I think it is interesting, tasks are varied. Anyone who wants to can play on this map, and wind up with the videos. Have a nice game, myha

Download:
adf.ly/TIOs0

tasks
1. Do cobblestone generator
2. Crossings on two island
3. Feed the wolf
4. night sleep
5. Take bread
6. Catch a fish
7. Make a house of leaves
8. Paint sheep
9. Get all colors
10. Multiplication of pigs and sheep
11. Make a big mushroom
12. Trade with NPC
13. tame ocelot
14. Take a brick
15. Push the Pygmies into the abyss
16. Get all types of wood
17. Use bone meal
18. Connect all the islands
19. Kill a monster with a bow
20. Make a cane plantations
21. Coaches generally cow
22. milking cow
23. Do redstonowÄ lamp
24. Go down to level 0 and come back alive
25. Ride on a pig
26. Ignite tree
27. tnt Blow
28. Make a mob grinder
29. Find block of badrock
30. Make a Potion
31. Kill Ghast

Hurry because animals are dumb and fall: P
On some islands are reborn

rules
1. Do not do tp to Nether
2. Do not smash wool Creeper
3. Plate with the task of destroying only after its execution

license

map
LatajÄ ce biomy -Flying biomes
by myha
Youtube channel:
www.youtube.com/user/myha3622
On this map you can play, record movies
and do other similar things.

To jest mapka survivalowa z 31 zadaniami, wykonana przeze mnie. Wszystko polega na tym że oddzielne biomy znajdujÄ siÄ na wyspach wiszÄ cych w powietrzu. Zadania sÄ spisane na tabliczkach na szklanej Å cianie oraz wraz z zasadami w ksiÄ Å¼ce która znajduje siÄ w skrzyni. TrochÄ siÄ napracowaÅ em nad mapkÄ i myÅ lÄ Å¼e jest ciekawa, zadania sÄ zróżnicowane. Każdy kto ma ochotÄ może graÄ na tej mapie i nakrÄ caÄ z niej filmy. Å»yczÄ miÅ ej gry, myha

Download:
adf.ly/TIOs0

Zadania
1. Zrób generator cobla
2. Przepraw siÄ na 2 wyspÄ
3. Nakarm wilka
4. PrzeÅ pij noc
5. Zrób chleb
6. ZŠów rybÄ
7. Zrób domek z liŠci
8. Pomaluj owcÄ
9. ZdobÄ dź wszystkie barwniki
10. Rozmnóż Šwinie i owce
11. Zrób wielkiego grzyba
12. Handluj z NPC
13. Oswój ocelota
14. Zrób cegŠy
15. Zepchnij pigmana w przepaÅ Ä
16. ZdobÄ dź wszystkie gatunki drewna
17. Użyj mÄ czki kostnej
18. PoÅ Ä cz wszystkie wyspy
19. Zabij potwora z Å uku
20. Zrób plantacje trzciny
21. Ogól grybowÄ krowÄ
22. Wydój krowÄ
23. Zrób redstonowÄ lampÄ
24. Zejdź na poziom 0 i wrÃ³Ä Å¼ywy
25. Jeździj na Šwini
26. Podpal drzewo
27. Wysadź tnt
28. Zrób mob grinder
29. Znajdź klocek badrocka
30. Zrób miksturkÄ
31. Zabij ghasta

Å piesz siÄ bo zwierzÄ ta sÄ gÅ upie i spadajÄ :P
Na niektórych wyspach siÄ odradzajÄ

Zasady
1. Nie rób tp do netheru
2. Nie rozwalaj creepera z weÅ ny
3. TabliczkÄ z zadaniem niszcz dopiero po jego wykonaniu

Licencja

Mapka
LatajÄ ce Biomy-Flying Biomes
autorstwa myha
KanaÅ Youtube:
www.youtube.com/user/myha3622
Na tej mapce można graÄ , nagrywaÄ filmy
i robiÄ inne podobne rzeczy.

Other language? Use translator
Progress100% complete
Tags

1 Update Logs

Update #1 : by myha 08/01/2013 10:01:04 amAug 1st, 2013

1.6

Create an account or sign in to comment.

Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2024
www.planetminecraft.com

Welcome