Minecraft Maps / Complex

HUGE train system! (CZE/ENG) [Update 4.9]

 • 6,962 views, 1 today
 • 748 downloads, 0 today
 • 23
 • 15
 • 25
VeseliD's Avatar VeseliD
Level 26 : Expert Crafter
9

ssh... sneak peek for version 5.0 :) (11-13-2020)
HUGE train system! (CZE/ENG) [Update 4.9] Minecraft Map
HUGE train system! (CZE/ENG) [Update 4.9] Minecraft Map


Warning: Map can be played only on MC version 1.12!


Pozor! Svět lze hrát na MC verzi 1.12, pozdější už ne!


VeseliD Presents
/ Uvádí...


A private world with huge train system since Beta 1.5...
Privátní svět s obrovskou sítí tratí od verze Beta 1.5..

VeseliD's world - HUGE train system.
VeseliDovo Svět - OBROVSKÁ síť tratí

HUGE train system! (CZE/ENG) [Update 4.9] Minecraft Map
Underground tracks

Bigger version - click here!

NEWS IN VERSION 4.9 29th of June 2019
NOVINKY VE VERZI 4.9 29.6.2019

I´ve built the line N4. This line has 33 stations, many of them are brand new.
Ve verzi 4.9 jsem postavil linku N4. Má 33 zastávek, většina z nich je úplně nových.
Timelapse video!

As you know, I’m an Youtuber. Every time I build something in my map, I’m recording it. So, here is the latest Timelapse video.

Jak jistě (ne)víš, jsem Youtuber. Opravdu. Nekecám.. :D. Když zde něco stavím, točím to a pak z toho udělám timelapsové video. Takže nyní zde máš video k budování verze 4.9.


New from 4.7: Traffic signs! More info is near Depot Cacti vent ;)

Novinka od verze 4.7: Dopravní značky! Více info u Depa Kaktusův průduch ;)


Traffic signs/Dopravní značky

What the hell is that?! O co sakra jde?! [​History]

- ENG: This is my own world which i have created at my first run of Minecraft. Yes, i'm playing minecraft since version Beta 1.5 (Really Beta, not only 1.5.). Near station " Spawn point" was my first spawn. Maybe i don't have to describe my first night in Minecraft :D. So, my first house was a dirt house (apparently) at Rockridge Cliff. After one week, i have built first track - from Rockridge cliffs to Nether's gate. Time went on and on,, and the Creative has been involved into minecraft - so this was a first signal that i can build a huge world of train system in Minecraft. Before that, there was a track built by Too many items mod - from Variegated way (that time without a castle!) to Sweet lake. With creative mode, nothing prevent me from building, so in my free time, when i have nothing to do something special like making Let's play videos, playing Geocaching or doing school things. At August 2014,i toke it more seriously (this time was version 2.0) and started making a timelapse videos from my world. Now - February 2015 - My world has five over ground track, five underground track, five Rollercoasters, more than fifty stations (!!!) and at least one hour of ride on all tracks!!

- CZ: Toto je můj vlastní svět, který jsem vytvořil při mém historicky prvním spuštění Minecraftu. Ano, Minecraft hraji opravdu od verze Beta 1.5 (nikoliv 1.5, ta beta tam opravdu je :)). Poblíž stanice "U Spawnu" jsem se poprvé zjevil... A asi vám nemusím popistovat mojí první noc v Minecraftu :D. Můj první domek byl jen z hlíny (očividně :O). Asi po týdnu jsem vytvořil první úsek trati - z Kamenného utésu (kde byl ten hlíněný domek) k Pekelné bráně, která tu v té době ještě nebyla.Čs plynul dál a dál, a do minecraftu časem přibyl Creative mód - to byl ten první signál, že mohu vytvořit něco opravdu velkého - svět jen o vlakových tratích v Minecraftu. Před tím jsem stavěl s Too many items.. jestli si pamětníci ještě vzpomínají :). Tehdy trať vedla od Sladkého jezera do Pestrobarevné cesty (tehdy ještě bez hradu!) S creativem mi už nic nebránilo to pořádně rozjet. Takže, když jsem zrovna nebyl na keškách, neučil se do školy nebo nenatáčel Let's play, stavěl jsem na tomto světě. Ale, v Srpnu 2014 jsem to pojal trochu vážněji (Tehdy byla verze 2.0) a začal z tohoto světa točit "Timelapse" videa, kde se diváci mohou koukat, jak a co stavím. A nyní, v Únoru 2015 můj svět má již 5 nadzemních tratí, 5 podzemních tratí, 5 horských drah, přes 50 stanic (!!!) a také přes hodinu jízdy na všech tratích!!!


Who am I? Kdo jsem?

- ENG: Hi. My name is Daniel, bud friends call me "Dandy". I'm 20 years old, and i live in the Czech republic, in Ústí nad Labem (Northern Bohemia). I 've finished my studies at the high school, now, i study at the university. I like to play computer games, read books, playing Geocaching, scouting, going out to long and nice trips or bike-trips.. :) And also - I play Minecraft. I have my own YouTube channel - TheRepeteVeseliD.


- CZ: Ahoj! Mé jméno je Daniel, ale všichni mi říkají "Dandy". Je mi 20 a bydlím v Ústí nad Labem. Rád studuji elektroniku, hraji PC hry, čtu knížky, hraji Geocaching a miluji výlety, nebo cyklovýlety :) A mimochodem - hraji minecraft. Točím také videa na Youtube - TheRepeteVeseliD

How often do you make videos from your world?/ Jak často děláš videa z tvého světa?
ENG: Well, according to my study and hobbies, I really do not want to make videos regularly - that means, some time, there can be two videos per a week, but other time, only one video per a month - but do not worry :)

Cz: Né moc často. Jak se mi bude chtít, podle nálady, tak to bylo, je a tak to bude ;-) Ale budu se snažit! O:)


Why this? / Proč zrovna toto?
ENG: In Minecraft, i can build my fantasies that are only in my mind! So that's the reason ;)

CZ V Minecraftu mohu tvořit to, co je v mojeí hlávě a rozšiřovat své fantasie.. To je ten důvod ;)


Tour on my world
Procházka po mém světěAs you can see on the map, my world has “two” countries. One is Old world (Beta 1, language Czech), and the second is New world (Full Alpha, language Slovenian). It’s not so new. It’s named after a biome damage (at the desert is “ocean”, at the swampland is desert..). So that’s why. Now, let’s look at some stations.


Jak můžeš na mapě vidět, můj svět má dva “státy”. Jeden z nich je Starý svět ( ten větší, mluví se zde Česky a označuje se jako Beta 1) a ten Nový (Full alpha, ten menší, jazykem je Slovinština)) Není úplně nový, ale je pojmenován podle špatného označení biomů, které způsobila změna generačních segment v průběhu updatování MC. Takže – tato část byla jako jediná v pořádku.. pak ale ne . Ale to je ten důvod. Nyní se mrknem na některé stanice.


Kamenný Útes hl.n./ Rockridge Cliffs main st.This is the very first station i have built here.. There wasn't a station like this before – there was only one track – P1 to Cherry’s cave. After some time, i have built N1 and placed it near the diamond / golden house. At the version 2.0, i had to build a new station building, patchs and Metro station. Very historic station!! In version 4.2, everything were updated!!


První stanice na mapě vůbec. Nebyla tu stanice jako je teď. Kdysy tu byla jen jedna jediná trať – P1 do stanice Třešňová Jeskyně. Po nějaké době se stavěla N1 a tu jsem postavil do TNT díry u mého domečku. Později jsem vše změnil, a na druhé straně diamantové chatky jsem postavil nádraží. A tam jsem přesunul obě traťě a zrušil stanici Ledové pláže. Velmi stará a historická stanice!! Ve verzi 4.2 jsem všechno KOMPLETNĚ OPRAVIL!!undefined
Pestrobarevná cesta – hrad/ Variegated way - castle.A terminus of N1 before (that time without castle!). I had to build my castle, but i wasn't creative at all.... so the castle is build only from bricks :D. I’ve got some very good memories for this station.


Kdysi dávno konečná N1 (tehdy tu ještě nebyl hrad!). Měl jsem zde postavit hrad, ale ještě jsem neuměl moc dobře stavět, a tak z toho vzniklo toto: Cihlový kosodelník :D. Mám zde plno hezkých vzpomínek.

Pod Ostrvou / Under Ostrva mountain


When i started to extend N1, i just came from our vacation at Vysoké Tatry (High Tatras, Mountains in Slovakia) – so this station is named after the big mountain at Vysoké tatry. Also, Štrbské Pleso, Rysy mt., Ostrva and Bartyzalovské pleso is named after mountain tarns. In February 2015 I built a big station here. Next to this station is Wooden Rollercoaster.Když jsem od Pestrobarevné cesty prodlužoval trať, byl jsem zrovna na návratu z dovolené ve Vysokých Tatrách. Takže tato stanice je pojmenována podle nedobytné hory Ostrva ve Vysokých Tatrách. Také Bartyzalovké, Štrbské Pleso, Rysy a Ostrva jsou podle vysokých tater! Ve verzi 3.2 jsem zde vybudoval obrovskou stanici. Je zde take Horská dráha.

Jeskyně špatných snů / Cave of bad dreamsVERY, VERY and very special station for me. That station was not named like now before. Name of that station was „Kukyho jeskyně“ ( Kuky’s Cave) (Kuky is my friend…). But some things went on, and after that i had to rename this station to Cave of bad dreams. Yeah, it was really like in bad dream – we have had a really hard time .


Next to the Atomic hill i tried a mod called „Special TNT’s“, so some of the countryside is destroyed, or restored to something (like Water park ‚star‘, or that Redstone square plane near Atomic hill ).


Opravdu hodně důležitá stanice pro mě…. Tato stanice se dříve jmenovala jinak – Kukyho jeskyně. Kuky byl můj kamarád… Ale některé věci prostě neseděli, a stalo se něco příšerného, o čem nebudu ani mluvit. A tak po smutku jsem tuto stanici přejmenoval na Jeskyni špatných snů. Ano, v té době (2012) to byl opravdu jeden velký zlý sen.. L


Vedle atomové hory jsem kdysi zkoušel Mód jménem “Special TNT’s, takže Krajina tu je až moc různorodá… No.. :D… Něco je zničeno. Například Vodní svět hvězda vznikl po zničení Velké horské dráhy jako rekultivace krajiny. U ní je dokonce železný sarkofág, ve kterém je radiace. Stejně tak jako přímo nad Atomovou Horou, s tím rozdílem, že sarkofág je zde sestaven pouze z hlíny a označen loučemi.

Nové Údolí / New ValleyA new spawn for new incomers is here. This countryside looks very beautiful, isn’t it?


Spawn pro nově příchozí. Vypadá to tu hezky, že?
undefined
Dýňový les / Pumpkin ForestOne of the newer stations… It was very hard to build it!!! It took me almost three hours.. Anyway, that complex with Pumpkin tunnel and Pumpkin’s custom looks good for me :)


Jedna z novějších stanic. Bylo velmi obtížně toto postavit, zabralo mi to asi 3 hodiny! Každopádně, tento komplex I s tunelem se mi myslím povedl :)

undefined
Download / Ke staženíA world save is here for version 4.9. Just download it and explore everything! Or, you can build something, make your own tracks, stations etc.. :). You will spawn at Pumpkin forest.

...but please!!! DO NOT MAKE ANY VIDEOS OR TAKE ANY PHOTOS FROM THIS WORLD WITHOUT MY PERMISSION, OR I WILL DELETE THE WORLD SAVE !!! I’m sorry for that, but is necessary after previous experiences :(


Svět ke stažení je zde ve verzi 4.9. Prostě si to stáhni a můžeš začít prozkoumávat! :) Nebo také můžeš tvořit vlastní tratě, stanice, horské dráhy, objekty.. :). Objevíš se na zastávce Dýňový les


Ale pozor!!! NEDĚLEJ ŽÁDNÉ FOTKY NEBO VIDEA Z TOHOTO SVĚTA BEZ MÉHO VÝSLOVNÉHO POVOLENÍ, JINAK TENTO SVĚT BUDE SMAZÁN NAVŽDY, A JIŽ NIKDY NEBUDE UPDATOVÁN!!! Pardon za přísnost, ale minulé zkušenosti si tuto podmínku vyžádali.. :(
Future Plans / Plány do budoucna:


Here are some plans to do in the future – to the version 5.0:
 1. Repair N1 between Under the Overhang and Rockridge Cliffs - west - done!
 2. Repair complex at Rockridge Cliffs - done!
 3. Repair Metro A - done!
 4. Repair N1 between Spawn point and Mt. Everest - done!
 5. Repair Everest bridge - and check what i did before - done!
 6. Repair P1, P2, P3,P4 - done!
 7. Repair P5 and build underground track between Cacti vent and Cave of bad dreams - done!
 8. Extend N2 longer - Mahagon hill -> Rockridge Cliffs - Mt. Lake Štrbské -> Pumpkin Forest - done!
 9. Build N4 - done!
 10. Extend N1 longer - to the desert - next task!


Zde jsou některé plány, co bych chtěl v budoucnu dělat.:
 1. Opravit úsek Pod převisem -> Kamenný Útes západ - hotovo!
 2. Opravit komplex Kammený Útes hlavní nádraží - hotovo!
 3. Opravit Metro A - hotovo!
 4. Opravit úsek U spawnu -> Pod Mt. Everestem - hotovo!
 5. Opravit Everestův most + revize - hotovo!
 6. Opravit tratě P1, P2, P3, P4 - hotovo
 7. Opravit trať P5 a vytvořit trať z Kaktusova průduchu na jeskyni špatných snů -hotovo!
 8. Prodloužit N2 Mahagonový vrch -> Kamenný Útes -> Štrbské Pleso -> Dýňový les - hotovo!
 9. Postavit N4 - hotovo!
 10. Prodloužit N1 do pouště - další úkol!

Thank you! / Díky!


Thank you very much for giving me a diamond, subscribing me or downloading the track! Feel free to comment and give me any ideas to build something on the map. And, don’t forget to like my video at YouTube! :).. Maps of the older version are here: http://veselid.rajce.idnes.cz/


Díky za přidělení diamantu, odběru nebo stažení tratě! V klidu přidej I komentář o tom, co bych měl v budoucnu stavět. A nezapomeň mi dát like na mém videu na Youtubu – moc mě to podpoří!. Mapy starších verzí jsou ZDE: http://veselid.rajce.idnes.cz/

Progress100% complete
Tags

20 Update Logs

Update to 4.9 - Line/Linka N4 : by VeseliD 07/01/2019 11:54:37 amJul 1st, 2019

MASSIVE UPDATE!
ENG

*NEW line N4 - from Green Triangle via Xawirn archipelago, Rockridge cliff, Variegated way , Glenpeak, Freedom's root to Pumpkin Forrest
*33 mostly new stations and stops
*NEW world - Beta 2
*New cross on N2, on the stage between Under Overmounts and the Narrow
*Bridge on N1a repaired
*Variegated way main st. modified for N4
*New tourist marked patch

CZE
OBROVSKÝ UPDATE!

*NOVÁ linka N4, od Zeleného Trojuhelníku přes Xawirné Souostroví, Kamenný Útes, Pestrobarevnou cestu, Roklan a Svobodný kořen do Dýňového Lesa
*33 zastávek, většinou nových
*NOVÝ svět Beta 2, jazyk Slovenština
*Nový výběr cesty na N2 - mezi Pod Záhorskem a Úžinou možnost zkrácení mimo Lávorysy
*Most na N1a opraven
*Nádraží na Pestrobarevné Cestě hl.n. upraveno pro N4
*Nové turistické stezky v okolí Ostrvy
LOAD MORE LOGS

Create an account or sign in to comment.

1
01/29/2019 1:46 pm
Level 46 : Master Professor
Danii
Danii's Avatar
Super mapa! Najlepšie je údolie horiacích zombii :D
1
01/29/2019 3:24 pm
Level 26 : Expert Crafter
VeseliD
VeseliD's Avatar
Díky :)
1
08/11/2018 10:01 am
Level 1 : New Explorer
Sukarnoiss3xy
Sukarnoiss3xy's Avatar
"Huge Train System"
more like
"Hyoooge Train System!"
1
06/23/2017 4:41 am
Level 3 : Apprentice Network
ItzHonzula
ItzHonzula's Avatar
Seed??
1
11/06/2015 1:26 pm
Level 5 : Apprentice Architect
Some Dumb San Diegan
Some Dumb San Diegan's Avatar
Hey, a Czech PMC user! I'm not completely Czech myself, but I have a large interest in Czech culture.
1
11/06/2015 6:10 pm
Level 26 : Expert Crafter
VeseliD
VeseliD's Avatar
Wow, this is intresting.. ! :) If you have any questions, feel free to contact me.
Anyway, Thx for diamond! :)
1
11/06/2015 12:00 pm
Level 73 : Legendary Pig
Aequotis
Aequotis's Avatar
Got bored yet? xD
1
11/06/2015 6:09 pm
Level 26 : Expert Crafter
VeseliD
VeseliD's Avatar
Not really... :D Thank you for diamond! :)
1
09/02/2015 9:50 am
Level 27 : Expert Button Pusher
TheKingOfArkel
TheKingOfArkel's Avatar
Awesome
1
09/02/2015 2:50 pm
Level 26 : Expert Crafter
VeseliD
VeseliD's Avatar
Thank you! :)
Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2024
www.planetminecraft.com

Welcome