2
Minecraft / Projects

Latające Wyspy

Collectable

Get Embed Codes

Forum:
HTML:
Link:
avatar
DeLiver
Level 36 : Artisan Blockhead
6
Å ciÄ gnij za darmo ( jeżeli nie ma linku pisz na priv )
(Ad link removed)

Zadania:
1. Zrób generator cobla
2. Wyhoduj zwierzÄ ta
3. Zbierz 64 weÅ ny
4. Zrób farmÄ :
- arbuzów
- dyÅ
- kakao
- zboża
5. Zrób 32 cistka
6. Znajdź żelazo
7. Znajdź diamenty
8. Zrób automatycznÄ farmÄ kaktusów i trzciny cukrowej
9. Zrób baŠwana
10. Zrób mob grainder
11. Idź do Netheru
12. Zaklnij coÅ na 30 lvl
13. Zrób stóŠdo alchemii
14. Zrób 5 różnych mikstur

BAW SIÄ DOBRZE ! :)

tasks:
First Do cobla generator
Second Grow animals
3rd Collect the 64 wool
4th Take the farm:
- watermelons
- pumpkins
- cocoa
- Cereals
5th Take 32 cistka
6th Find iron
7th Find diamonds
8th Make an automatic cactus farm and sugar cane
9th Make a snowman
10th Make a mob grainder
11th Go to the Nether
12th Zaklnij something lvl 30
13th Make a table of alchemy
14th Take 5 different potions

HAVE A GOOD TIME :)
Progress: 100% Complete

Comments : 0

Join us to post comments.

Search

Browse

Site

© planetminecraft.com

Welcome